BUFET GARRIGOSA, S.L.P, és un despatx d'advocats fundat a Barcelona l’any 1993 especialitzat en dret administratiu, amb una específica i reconeguda activitat en el camp del dret urbanístic.

El Bufet presta els seus serveis adaptant-se a les necessitats del client, bé sia una empresa, una Administració pública o un particular i engloben l’elaboració d’estudis i dictàmens, l’assessorament puntual o continuat, la defensa dels interessos del nostres clients en qualsevol procediment administratiu i la direcció lletrada davant els diversos òrgans de la Jurisdicció contenciós-administrativa.

El Bufet es distingeix per prestar un assessorament especialitzat, dut a terme per per professionals amb experiència contrastada, caracteritzat per la disponibilitat, proximitat i immediatesa al client a qui s’atén de forma rigorosa i personalitzada.

Dret Administratiu

Defensa i assessorament d’empreses i partic. davant les actuacions de les Administracions públiques

+ info

Dret Urbanístic

Assessorament urbanístic i planificació territorial.


+ info

Dret Immobiliari

Assessorament per a l’adquisició, gestió patrimonial, possessió i rendiment dels immobles.

+ info