Antoni Garrigosa

Sant Boi de Llobregat, Soci del despatx. Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (1979-1984). Des de 1985 exerceix com a advocat especialitzat en dret administratiu i urbanístic. Format durant set anys a Mata-Perelló advocats associats, va fundar el Bufet a qui dóna el seu nom l’any 1993.

Contactar

Joan-Anton Campillo

Barcelona, 1967 Soci del despatx des de la seva fundació l’any 1993. Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (1993). Des de 1993 exerceix com a advocat especialitzat en dret administratiu i urbanístic, destacant també la seva experiència en els àmbits de l’expropiació forçosa, la responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques, els tributs locals i la direcció lletrada de recursos contenciosos-administratius.

Contactar

Joan Comellas

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (1979-1984). Opositor a Notaris i al Cos de Registradors de la Propietat. L’any 2002 s’incorpora a Bufet Garrigosa, com advocat, destacant la seva formació i experiència en l’àmbit del dret immobiliari.
SEMINARIS: Dret Immobiliari. Contractació Civil. Contractes del Sector Públic. Drets reals: propietat horitzontal.

Contactar

Marta Auladell

Sant Cugat del Vallès. Forma part del Despatx des de la seva fundació l’any 1993. Estudis de Formació Professional Administrativa, cursos de comptabilitat i Secretariat Jurídic (Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona). Desenvolupa les tasques de secretaría, gestió administrativa, comptabilitat, facturació i tractament de documentació del despatx.

Contactar