Dret Trànsit, Mobilitat i Seguretat vial

En matèria de dret de trànsit, mobilitat i seguretat vial, els serveis que principalment presta aquest Bufet són:

  • Assessorament en el PROCEDIMENT ADMINISTRATIU, SANCIONADOR DE TRÀNSIT.
  • Assessorament en matèria de MOBILITAT I SEGURETAT (plans de mobilitat viària).
  • Informes i dictamens sobre aspectes de MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA.
  • Redacció d’ORDENANCES I REGLAMENTS MUNICIPALS.
  • Reclamacions de RESPONSABILITAT PATRIMONIAL de les administracions públiques.

ALFONSO PERONA GÓMEZ
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Dret Administratiu. Membre del Col.legi d’Advocats de Barcelona des de 1985.
Exdirector jurídic del RACC.
Com a expert en mobilitat i seguretat, assessora a empreses i administracions locals sobre plans de mobilitat viària.
Actualment la seva activitat es centra en el dret administratiu i en concret en aspectes relacionats amb les administracions locals (procediments administratius, sancionadors i contenciosos-administratius)