Dret Immobiliari

En matèria de dret immobiliari els serveis que principalment presta Bufet Garrigosa són els relatius a la contractació derivada de la compravenda i permuta d’immobles, així com l’assessorament en processos de divisió, segregació, parcel·lació i agrupació de finques

  • COMPRAVENDA D'IMMOBLES
  • ARRENDAMENTS URBANS D'HABITATGES I LOCALS DE NEGOCI
  • PROCEDIMENTS CADASTRALS I REGISTRALS

Els nostres serveis inclouen la direcció lletrada en tot tipus de procediment davant la Jurisdicció contenciós-administrativa (Jutjats del contenciós-administratiu, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i Tribunal Suprem).