Dret Administratiu

BUFET GARRIGOSA, S.L.P, presta serveis d’assessorament jurídic en els diferents àmbits del dret administratiu amb especial dedicació en els següents camps:

  • URBANISME
  • DRET IMMOBILIARI
  • EXPROPIACIÓ FORÇOSA
  • FISCALITAT LOCAL
  • RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
  • CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA
  • BÉNS I SERVEIS PÚBLICS
  • DRET MINER
  • EQUIPAMENTS COMERCIALS

Els nostres serveis inclouen la direcció lletrada en tot tipus de procediment davant la Jurisdicció contenciós-administrativa (Jutjats del contenciós-administratiu, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i Tribunal Suprem).